Inlägg taggade med: Klimat

Stora miljövinster med nya flygmetoder

Miljöprojektet Vinga vid Göteborg Landvetter Airport är avslutat. Ett års projekt, 178 kurvade inflygningar, kortade inflygningsbanor och mindre bullerstörningar beskriver projektet i korthet. Slutsatsen är att bland de flygmetoder som finns idag är den...